fbpx
info@afkonline.org / +383 48 42 42 42

Njoftim për shitje përmes ankandit publik

July 5, 2022by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, meqëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor...

Read more

Ftesë për ofertë: Auditim të jashtëm të AFK-së

May 22, 2022by

Shkarko PDF: SHQIP / ENG Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë...

Read more

Ftesë për ofertë: Auditim të jashtëm të AFK-së

May 10, 2022by

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që të ofertojnë për...

Read more

Njoftim për shitje përmes ankandit publik

May 10, 2022by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit...

Read more

Ftesë për ofertë: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së”

April 21, 2022by

Titulli I ofertës: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së” Data e hapjes për ofertim:  22.04.2022...

Read more

Ftesë për ofertë: Furnizimi dhe implementimi i pajisjeve të rrjetit dhe mirëmbajtja

March 17, 2022by

Titulli i ofertës: “Furnizimi dhe implementimi i pajisjeve të rrjetit dhe mirëmbajtja”Data e hapjes për ofertim: 18/03/2022Data e mbylljes...

Read more

Ftesë për ofertë: Kontraktues për shërbime marketingu

February 14, 2022by

Titulli I ofertës: “Kontraktues për shërbime marketingu”Data e hapjes për ofertim:  15/02/2022Data e mbylljes për ofertim:  21/02/2022 Agjencioni për...

Read more

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

December 14, 2021by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes sëobligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor...

Read more

Ftesë për ofertë: Furnizimi i AFK-së me material për zyre

November 26, 2021by

Titulli i ofertës: Furnizimi I AFK-së me material për zyreData e hapjes për ofertim: 26/11/2021Data e mbylljes për ofertim:...

Read more

Ftesë për ofertë: Kontraktimi i shërbyesit për mirëmbajtjen (pastrimin) e zyreve të AFK-së

November 26, 2021by

Titulli i ofertës: Kontraktimi I shërbyesit për mirëmbajtjen (pastrimin) e zyreve të AFK-sëData e hapjes për ofertim: 26/11/2021Data e...

Read more