fbpx

Ftesë për ofertim: Zgjerimi I Infrastrukturës Ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe Zgjerim të rrjetës në zyrën qendrore

May 16, 2023by

Titulli I ofertës: “Zgjerimi I Infrastrukturës Ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe Zgjerim të rrjetës...

Read more

Ftesë për ofertim: ”Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së”

May 16, 2023by

Titulli I ofertës: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së” Data e hapjes për ofertim: 16.05.2023Data...

Read more

Ftesë për ofertim: “Polisë e Sigurimit BBB – Bankers Blanket Bond Insurance Policy”

May 15, 2023by

Titulli: “Polisë e Sigurimit BBB – Bankers Blanket Bond Insurance Policy”Data e hapjes për ofertim: 15 /05/2023Data e mbylljes...

Read more

Ftesë për ofertim për furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës

May 8, 2023by

Titulli i ofertës: “Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës” Data e hapjes për ofertim: 08/05/2023Data...

Read more

Ftesë për ofertim për auditim të jashtëm të AFK-së për vitin 2023

May 3, 2023by

Nr.referencës 03/23 Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që të...

Read more

Ftesë për ofertim për zgjerimin e infrastrukturës ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe zgjerimim e rrjetës në Zyrën Qëndrore”

April 27, 2023by

Ftesë për ofertim Titulli i ofertës: “Zgjerimi i infrastrukturës ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe...

Read more

Ftesë për ofertim për blerje të veturave

January 17, 2023by

Titulli: “Ofertë për blerje të veturave”Data e hapjes për ofertim: 17/01/2023Data e mbylljes për ofertim:  31/01/2023   Institucion Mikrofinanciar...

Read more

Ftesë për ofertim për blerje të veturave

December 21, 2022by

Titulli: “Ofertë për blerje të veturave” Data e hapjes për ofertim: 21/12/2022 Data e mbylljes për ofertim:  30/12/2022 Institucioni...

Read more

Ftesë për ofertim për blerje dhe mirëmbajtje të gjeneratorëve

December 13, 2022by

Titulli: “Blerje dhe mirëmbatje të gjeneratorëve”Data e hapjes për ofertim: 13/12/2022Data e mbylljes për ofertim: 21/12/2022 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni...

Read more

Ftesë për ofertë për blerje dhe mirëmbajtje të gjeneratorëve

November 29, 2022by

Titulli: “Blerje dhe mirëmbajtje të gjeneratorëve” Data e hapjes për ofertim: 30/11/2022 Data e mbylljes për ofertim: 08/12/2022 Institucioni...

Read more