fbpx
afk / unionnet - westernunion partnership

Njoftim: Marrëveshje Bashkëpunimi midis AFK dhe Unionnet/Western Union për Pagesat e Kësteve të Kredisë

June 3, 2024by

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK) dhe Unionnet/Western Union kanë kënaqësinë të njoftojnë për marrëveshje bashkëpunimi që do të...

Read more

Ftesë për ofertim: Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së

May 23, 2024by

Titulli i ofertës: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së”Data e hapjes për ofertim:  24.05.2024 Data...

Read more

Ftesë për ofertim për Auditimin e Jashtëm të AFK-së për vitin 2024

May 21, 2024by

Nr. Referencës 05/24 Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që...

Read more

Ftesë për ofertim: “Polisë e Sigurimit BBB – Bankers Blanket Bond Insurance Policy”

May 7, 2024by

Titulli: “Polisë e Sigurimit BBB – Bankers Blanket Bond Insurance Policy”Data e hapjes për ofertim: 07/05/2024Data e mbylljes për...

Read more

Ftesë për ofertim: Auditim të jashtëm të AFK-së

May 3, 2024by

Nr. Referencës 05/24 Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që...

Read more

Ftesë për ofertim: Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage

March 7, 2024by

Titulli i ofertës: “Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage” Data e hapjes për ofertim:  07/03/2024 Data e...

Read more

Ftesë për ofertim: Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage

February 15, 2024by

Titulli i ofertës: “Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage”Data e hapjes për ofertim:  15/02/2024Data e mbylljes për...

Read more

Ftesë për ofertim: Sigurimi i shëndetit grupor

January 19, 2024by

Titulli i ofertës: “Sigurimi i shëndetit grupor”   Data e hapjes për ofertim:  19.01.2024   Data e mbylljes për...

Read more

01/11/23 NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

November 1, 2023by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit...

Read more

01/11/23 NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

November 1, 2023by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit...

Read more