Përgjegjësia sociale

AFK-ja e ndjen përgjegjësinë e vet sociale karshi klientëve, aksionarëve, punonjësve dhe mjedisit. Në të gjitha aktivitetet e veta afariste, AFK-ja udhëhiqet nga parimet e drejtësisë dhe qëndrueshmerisë në mënyren se si e trajton shoqerinë dhe mjedisin. Lëxo më shumë

Produktet

AFK-ja i ndihmon mikro ndërmarrësit dhe ndërmarrësit e vegjel që të hapin rrugën për rritjen e bizneseve të tyre duke ofruar produkte kreditore fleksibile dhe të përshtatura për nevojat e tyre, dhe duke ofruar shërbime edukative dhe konsulence biznesi.

Lokacionet

AFK ka shtrirje në 20 komuna në teritorin e Kosovës, me gjithsej 22 zyre, ku mund të na vizitoni nga e hëna deri të premtën prej orës 08:00h - 16h

Klientët tanë flasin për ne

PRODUKTET

AFK ofron 6 produkte kreditore:

Klientët duhet të dëshmojnë që ata kanë kolateral që garanton kredinë, dhe duhet të kenë dy garantues si dhe dëshmitar nga familja për të nënshkruar marrëveshjen për kredi.
AFK-ja zbaton metodologji individuale të huazimit me një shumë të parashikuar të kredisë së parë mesatarisht 3,000€,
ndërsa klientët të cilët e kthejnë kredinë me kohë inkurajohen që të konkurrojnë për kredi shtesë që mund të jetë me vlerë më të lartë.