fbpx

 

Informata rreth kredisë për gratë ndërmarrëse

Targeti:
Produkti i kredisë për gratë ndërmarrëse është i përcaktuar për mikro ndërmarrjet dhe ndërmarrjet e vogla/ sipërmarrëset private që janë të involvuara në shërbime të ndryshme, prodhim/përpunim dhe tregti me pakicë që kanë për qëllim të shfrytëzojnë kredinë vetëm për qëllime biznesi.

Qëllimi i kredisë:
Blerja e aseteve fikse dhe kapitalit të punës.

  • Shuma e kredisë: Maksimum 25,000€.
  • Afati i kthimit: Maksimum 60 muaj.

Apliko online dhe njëri prej analistëve tonë kreditor do ta plotësojë kërkesën tuaj brenda orës.

Apliko për kredi