fbpx

Roli i bordit të drejtorëve dhe ekipit menaxhues është t’i lejojnë punëtorët të shkëlqejnë, t’i ndihmojnë ata që të zbulojnë urtësinë e tyre, të përfshihen plotësisht në punën e tyre dhe të pranojnë përgjegjësinë për të bërë ndryshime.

Bordi i drejtorëve

Edmond Beqiri

– Kryetar i bordit të Drejtorëve

Mehrije Hoti

– Anëtare e Bordit
– Kryetare e komisionit të Riskut

Skender Kandic

– Sekretar i Bordit
– Kryetar i komisionit të Auditit

Steve Mitchell

– Anëtar i Bordit

Joshua Link

– Anëtar i Bordit

Ekipi menaxhues

Vahdet Anadolli

– Drejtor Ekzekutiv

Mehribane Shala

– Udhëheqëse e Departamentit të Financvave

Iliriana Gashi

– Udhëheqëse e Departamentit
të Burimeve Njerëzore

Xhevdet Spahija

– Udhëheqës i Departamentit të Operatives

Mentor Muhaxheri

– Udhëheqës i Departamentit të Riskut Kreditor