fbpx

Uloga upravnog odbora i menadžerskog tima je omogućiti zaposlenima da se sjajno snađu, da im pomognu da otkriju svoju mudrost, da budu potpuno uključeni u svoj rad i da prihvate odgovornost za unošenje promena.

Odbor direktora

Edmond Beqiri

– Predsednik Odbora Direktora

Mehrije Hoti

– Član Odbora
– Predsedavajući Komisije za Rizik

Skender Kandic

– Sekretar Odbora
– Predsednik Odbora za Reviziju

Steve Mitchell

– Član Odbora

Joshua Link

– Član Odbora

Menadžerski tim

Vahdet Anadolli

– Izvršni Direktor

Mehribane Shala

– Šef Odeljenja za Finansije

Iliriana Gashi

– Šef Odeljenja
za Ljudske Resurse

Xhevdet Spahija

– Šef Operativnog Odeljenja

Mentor Muhaxheri

– Šef Odeljenja za Kreditni Rizik