fbpx

175,000+

Finansirani klijenti

346 milion+ €

Distribuirano
Recenzije kupaca (Podaci iz Facebook-a i Google My Buisness)

Ko smo mi?

Agencija za finansiranje na Kosovu (AFK) je finansijska institucija, prvobitno registrovana kao program Mercy Corps-a Kosovo (od septembra 1999.), a ponovo registrovana kao nevladina organizacija (NVO) u februaru 2002.

AFK deluje na čitavoj teritoriji Kosova: Peć (Sedište), Priština, Prizren, Đakovica, Mitrovica, Gnjilane, Uroševac, Kosovo Polje, Lipjan, Istok, Klina, Skenderaj, Mališeva, Suva Reka, Orahovac, Dečan, Glogovac, Vučitrn, Podujevo, Štimlje, Vitina, Gračanica.

Šta nudimo?

AFK primenjuje pojedinačne metodologije zajma sa predviđenim iznosom prvog zajma, prosečno 3.000 EUR.

AFK primenjuje pojedinačne metodologije zajma sa predviđenim iznosom prvog zajma, prosečno 3.000 EUR. Klijenti moraju dokazati da imaju obezbeđenje koje im garantuje kredit, i moraju da imaju dva jemca, kao i porodične svedoke da potpišu ugovor o kreditu.

Naša misija i vizija

Misija AFK-a je da poboljša uslove života na Kosovu pružanjem održivih finansijskih usluga malim i mikro preduzećima.

Vizija AFK-a je da postane vodeća mikrofinansijska institucija na Kosovu.