fbpx

 

Informata rreth kredisë për bujqësi

Targeti:
Kredia për bujqësi është në dispozicion të mikro fermerëve dhe fermerëve të vegjël, si dhe të atyre që janë të përfshirë në biznesin bujqësor (mbjellje, prodhuesit e qumështit, kultivimi i kafshëve, etj).

Qëllimi i kredisë:
Blerja e aseteve fikse dhe kapitali i punës (riparimi i hangarëve, blerja e bagëtive, farat, fertizuesit, blerja e pajisjeve bujqësore etj).

  • Shuma e kredisë: Maksimum 25,000€.
  • Afati i kthimit: Maksimum 60 muaj.

Apliko online dhe njëri prej analistëve tonë kreditor do ta plotësojë kërkesën tuaj brenda orës.

Apliko për kredi

DRITARJA AGRO

Dritarja Agro ofron garanci për institucionet financiare për të mbuluar rrezikun për kreditë në agro sektor. Klientët që mund të garantohen janë NMVM-të që janë të regjistruara në Agjencinë e regjistrimit të bizneseve te Kosovës (ARBK) ose fermerët që posedojnë Certifikatë të Regjistrimit të Fermerit me Numër Identifikues të Fermës (NIF).

Për informata më të hollësishme rreth specifikave të Dritares Agro, ju lutem klikoni në këtë vegëz.