fbpx

 

 

Informata rreth kredisë për nevoja familjare

Targeti:
Ky produkt kreditor është i përcaktuar për klientët që kanë paga të mira nga puna e qëndrueshme apo biznesi aktiv, dhe të cilët kanë nevojë për qasje të shpejtë në kredi të vogla, afat-shkurta, afat-mesme apo kredi emergjente për nevoja të përgjithshme.

Qëllimi i kredisë:
Blerja e orendive shtëpiake, mobiljeve, taksa shkollore për fëmijët e tyre, mallra për dimër, pushime verore, regjistrimi dhe servisimi i veturave, shpenzime mjekësore, martesa etj.

  • Shuma e kredisë: Maksimum 5,000€.
  • Afati i kthimit: Maksimum 36 muaj.

Apliko online dhe njëri prej analistëve tonë kreditor do ta plotësojë kërkesën tuaj brenda orës.

Apliko për kredi