fbpx

 

Informata rreth kredisë për regjistrim të automjetit

Targeti:
Ky produkt kreditor është i përcaktuar për klientët që kanë të ardhura të rregullta nga puna e qëndrueshme apo biznesi aktiv, me qëllim të regjistrimit të automjeteve të tyre.

Qëllimi i kredisë:
Kjo kredi shfrytëzohet me qëllim të regjistrimit të automjeteve që shfrytëzohen për nevoja personale apo për nevoja të biznesit.

  • Shuma e kredisë: Maksimum 500€.
  • Afati i kthimit: Maksimum 12 muaj.

Apliko online dhe njëri prej analistëve tonë kreditor do ta plotësojë kërkesën tuaj brenda orës.

Apliko për kredi