fbpx

 

Informata rreth kredisë së gjelbër

Targeti:
Ky produkt kreditor është i përcaktuar për klientët që kanë pagë nga puna e qëndrueshme apo biznesi aktiv, me qëllim të financimit të projekteve dhe /ose komponentëve të projektit, të cilat kanë efekt në kursimin e energjisë.

Qëllimi i kredisë:
Këto kredi shfrytëzohen në punime izolimi (zarfi mbështjellës i objektit), blerjen e pajisjeve dhe makinerive për biznese, izolimin e shtallës, makinerive bujqësore, si dhe blerjen e pajisjeve shtëpiake.

  • Shuma e kredisë: Maksimum 25,000€.
  • Afati i kthimit: Maksimum 60 muaj.

Apliko online dhe njëri prej analistëve tonë kreditor do ta plotësojë kërkesën tuaj brenda orës.

Apliko për kredi