fbpx

Naše vrednosti

Socijalna odgovornost organizacije je suštinski deo kulture Agencije za Finansiranje na Kosovu (AFK). AFK oseća svoju društvenu odgovornost prema kupcima, akcionarima, zaposlenima i životnoj sredini, pa se u svim svojim poslovnim aktivnostima rukovodi principima pravde i održivosti na način na koji se odnosi prema društvu i životnoj sredini. AFK ima za cilj da doprinese finansijsku inkuziju isključenog segmenta stanovništva iz finansijskog sektora na Kosovu. Omogućavanje održivog pristupa finansijskim i nefinansijskim uslugama za ovaj segment stanovništva, je ključna tema socijalnih obaveza AFK-a i takođe je važan deo njegove društvene odgovornosti. AFK pomaže mikro preduzetnicima i malim preduzetnicima da otvore put za rast svog poslovanja nudeći fleksibilne kreditne proizvode prilagođene njihovim potrebama i pružanjem obrazovnih i poslovnih konsultantskih usluga.

Kao mikrofinansijska institucija certificirana Smart Campaign-om, AFK je posvećen pridržavanju sedam principa zaštite kupaca koji su minimalni standardi koje treba ponuditi klijentima u poslovanju s financijskom institucijom. AFK obećava da će se pridržavati osnovnih principa zaštite klienata, kao što sledi:

  • Pravilno oblikovanje i distribucija proizvoda;
  • Sprečavanje preopterećenog duga;
  • Transparentnost;
  • Odgovorne cene;
  • Pošten i poštovan odnos prema kupcima;
  • Privatnost podataka o klijentima;
  • Mehanizam za rešavanje žalbi.

AFK postupa pošteno i etično prema svojim zaposlenima i pruža jednake mogućnosti za sve akcije zaposlenosti i zaposlene, za sve pojedince bez obzira na rasu, boju, veru, seksualnu orijentaciju, pol ili nacionalnost, bračni status , trudnoće ili zdravstveno stanje. Odluke o zapošljavanju u vezi sa kompenzacijom, beneficije, promocijama, transferima, redukcije, re-zapošljavanjima i obuke sprovode se pošteno i bez ikakve diskriminacije.

Kao dobar korporativni građanin, AFK vodi računa da izbegne kreditiranje preduzeća koja predstavljaju rizik za okolinu. Stoga je razvio spisak korisnika kredita i isključenih aktivnosti koje eliminiše industrije koje mogu negativno uticati na životnu sredinu. Pored toga, AFK je razvio zeleni kreditni proizvod koji je namenjen za kupovinu opreme i poslovne mašine, poljoprivredne mašine i kućne uređaje koji štede energiju, ili za kućnu izolaciju.

AFK podržava obrazovanje, zdravlje i bezbednost, prirodne resurse, umetnost, građanske usluge, socijalne usluge i programe humanitarne pomoći koji su od vitalnog značaja za zdravlje i dobrobit zajednica u kojima posluje.