fbpx

 

Informacije o kreditu za žene preduzetnice

Target:
Kreditni proizvod za žene preduzetnice definisan je za mikro preduzeća i mala preduzeća / privatne preduzetnice koje se bave različitim uslugama, proizvodnjom / preradom i maloprodajom čiji je cilj da kredit koriste samo u poslovne svrhe.

Svrha kredita:
Otkup osnovnih sredstava i obrtnih sredstava.

  • Iznos zajma: maksimalno 25.000€.
  • Povratni period: maksimalno 60 meseci.

Prijavite se online i jedan od naših kreditnih analitičara će u roku od sat vremena udovoljiti vašem zahtevu.

Prijava za kredit