fbpx

Njoftim: Marrëveshje Bashkëpunimi midis AFK dhe Unionnet/Western Union për Pagesat e Kësteve të Kredisë

By: admin0 comments

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK) dhe Unionnet/Western Union kanë kënaqësinë të njoftojnë për marrëveshje bashkëpunimi që do të sjellë një mënyrë të re dhe të lehtë për klientët për të paguar këstet e kredive. Ky partneritet i ri synon të ofrojë shërbime financiare të përmirësuara dhe më të përshtatshme për të gjithë përdoruesit e shërbimeve të AFK-së.

Duke filluar nga 03.06.2024, klientët e AFK-së do të kenë mundësinë të paguajnë këstet e kredive të tyre përmes rrjetit të gjerë të Unionnet/Western Union, i cili përfshin rreth 170 pika të shërbimit në të gjithë Kosovën. Ky bashkëpunim ofron një avantazh të madh për klientët duke u dhënë atyre fleksibilitetin dhe komoditetin për të kryer pagesat në kohë, pa marrë parasysh vendndodhjen e tyre.

Me këtë bashkëpunim, AFK dhe Unionnet/Western Union janë të përkushtuara për të siguruar që klientët të kenë përvoja të shkëlqyera dhe të lehta në menaxhimin e financave të tyre personale. Për më shumë informacion mbi këtë shërbim të ri, ju lutemi vizitoni www.afkonline.org ose kontaktoni me shërbimin e klientit në +38348424242.

Kjo marrëveshje bashkëpunimi midis AFK dhe Unionnet/Western Union është një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të shërbimeve financiare për klientët dhe lehtësimit të menaxhimit të kësteve të kredive, duke përdorur rrjetin global të Unionnet/Western Union.