fbpx

Ftesë për ofertë: Furnizimi i AFK-së me material për zyre

November 26, 2021by

Titulli i ofertës: Furnizimi I AFK-së me material për zyreData e hapjes për ofertim: 26/11/2021Data e mbylljes për ofertim:...

Read more

Ftesë për ofertë: Kontraktimi i shërbyesit për mirëmbajtjen (pastrimin) e zyreve të AFK-së

November 26, 2021by

Titulli i ofertës: Kontraktimi I shërbyesit për mirëmbajtjen (pastrimin) e zyreve të AFK-sëData e hapjes për ofertim: 26/11/2021Data e...

Read more

Ftesë për ofertë për blerje të veturës

November 21, 2021by

Titulli: “Ofertë për blerje të veturës”   Data e hapjes për ofertim: 22 / 11 / 2021 Data e...

Read more

Ftesë për ofertë për furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative – IT

November 21, 2021by

Titulli I ofertës: “Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative – IT” Data e hapjes për ofertim:  22/11/2021 Data e...

Read more

FTESË PËR OFERTIM TË FURNIZIMIT ME MATERIAL PROMOCIONAL PËR FUNDVIT

October 21, 2021by

Agjencioni për financim në Kosovë- AFK, fton kompanitë shitëse të interesuara të paraqesin ofertat e tyre për“Material promocional për...

Read more

Njoftim për shitje përmes ankandit publik

September 28, 2021by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit...

Read more

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

May 27, 2021by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit...

Read more

Ftesë për ofertë: Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së

March 18, 2021by

Data e hapjes për ofertim:  08.03.2021Data e mbylljes për ofertim: 26.03.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjithë Auditorët e Teknologjisë Informative -TI të...

Read more

Ftesë për ofertë: Furnizim dhe implementim të Serverëve – Data Qendrën

March 1, 2021by

Data e hapjes për ofertim:  02.03.2021Data e mbylljes për ofertim: 15.03.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha kompanitë shërbyese të interesuara të paraqesin...

Read more

Ftesë për ofertë: Sigurimi i shëndetit grupor

February 2, 2021by

Titulli i ofertës: “Sigurimi i shëndetit grupor”Data e hapjes për ofertim:  02.02.2021Data e mbylljes për ofertim: 10.02.2021 Agjencioni për...

Read more