fbpx

FTESË PËR OFERTIM TË FURNIZIMIT ME MATERIAL PROMOCIONAL PËR FUNDVIT

By: admin

Agjencioni për financim në Kosovë- AFK, fton kompanitë shitëse të interesuara të paraqesin ofertat e tyre për “Material promocional për fundvit” me specifikat si në vijim:

Notes

20×13.5cm

Kopertina Kashir

Plastifikim mat

Brendia Shamoa 90gr

100 faqe

Lidhja: Qepje

Shtypi brendia 1 ngjyrë

Kopertina 5 ngjyra + llak

Copë: 10,000

Kalendar

Bazamenti Kashir

Plastifikim mat

Shtypi 5 ngjyra + llak

Dimensioni: 21×15

13 fletë – Letër 135 konsdrukt mat.

Copë: 10,000

Premja me shtanc

Kimika

Schneider K15

Copë: 10,000

Liferimi – Shpërndarja e materialit promocional duhet të bëhet në të gjitha degët e AFK-së.

Vlefshmëria e ofertës të jetë një muaj!

Ofertat në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Oferta për furnizim me material promocional për fundvit” duhet të dorëzohen në lokalet e Zyrës Qendrore të Agjencionit për financim në Kosovë në Pejë, Rr.Lidhja e Prizrenit Nr.1 dhe t’i drejtohen Administratës, ose ne degët e AFK-së në Prishtinë (AFK Prishtinë I -Rr. Gazmend Zajmi Nr.21 dhe AFK Prishtinë II- Lagjja Pejton), për më shumë informata mund të kontaktoni Departamentin e Marketingut 383 49 361 106.

Afati I dorëzimit të ofertave është i hapur nga sot deri më datë 27 /11/2020 në ora 16:00.

Ofertat e dërguara përmes postës do të konsiderohen valide vetëm nëse arrijnë deri në afatin e shënuar si më lartë.

Agjencioni për financim në Kosovë – AFK mbanë të drejtën të anulojë ose ndryshojë tenderin në çdo kohë!

Shkarko PDF