fbpx

Shpallje për ofertë: Blerje e paisjeve teknologjike – Tablet

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Blerje e paisjeve teknologjike – Tablet”
Data e hapjes për ofertim: 16.01.2021
Data e mbylljes për ofertim: 25.01.2021

Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha kompanitë shërbyese të interesuara të paraqesin ofertat e tyre për “Blerje e paisjeve teknologjike – Tablet “

Kushtet e përgjithshme:

Oferta duhet të përmbaj informatat si në vijim:

 • Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe Çertifikata e numrit Fiskal.
 • Oferta financiare, çmimet e paisjes teknologjike -Tablet, duhet të jenë me TVSH të specifikuar dhe me detaje (foto).
 • Sasia – 30 copë
 • Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku një muaj nga data e dorëzimit.

Specifikat e produktit:

 • Madhësia  – 10” minimum
 • Sistemi operativ – Android
 • Me SIM kartele
 • RAM – 4GB minimum,
 • Storage – 128GB minimum
 • Rezolucion të lartë
 • Të kenë mbështjellës apo edhe tastierë externale.
 • Preferohet Samsung apo Lenovo.

Kushtet dhe rregullat e tenderit:

 • Të githa ofertat origjinale të dërgohen të mbyllura në zarfë në adresën e zyrës qendrore të AFK-së në Pejë: Rruga “Lidhja e Prizrenit “Nr.1, kodi postar 30 000, ose në e-mailin info@afkonline.org.
 • AFK mban të drejtën për anulimin ose ndryshimin e këtij tenderi në çdo kohë.

             Afati i fundit i pranimit të ofertave:  25.01.2021 ora 16:00.