fbpx

Ftesë për ofertim për zgjerimin e infrastrukturës ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe zgjerimim e rrjetës në Zyrën Qëndrore”

April 27, 2023by

Ftesë për ofertim Titulli i ofertës: “Zgjerimi i infrastrukturës ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe...

Read more

Ftesë për ofertim për blerje të veturave

January 17, 2023by

Titulli: “Ofertë për blerje të veturave”Data e hapjes për ofertim: 17/01/2023Data e mbylljes për ofertim:  31/01/2023   Institucion Mikrofinanciar...

Read more

Ftesë për ofertim për blerje të veturave

December 21, 2022by

Titulli: “Ofertë për blerje të veturave” Data e hapjes për ofertim: 21/12/2022 Data e mbylljes për ofertim:  30/12/2022 Institucioni...

Read more

Ftesë për ofertim për blerje dhe mirëmbajtje të gjeneratorëve

December 13, 2022by

Titulli: “Blerje dhe mirëmbatje të gjeneratorëve”Data e hapjes për ofertim: 13/12/2022Data e mbylljes për ofertim: 21/12/2022 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni...

Read more

Ftesë për ofertë për blerje dhe mirëmbajtje të gjeneratorëve

November 29, 2022by

Titulli: “Blerje dhe mirëmbajtje të gjeneratorëve” Data e hapjes për ofertim: 30/11/2022 Data e mbylljes për ofertim: 08/12/2022 Institucioni...

Read more

Ftesë për ofertë për furnizim me material promocional për fundvit

October 24, 2022by

Titulli: “Furnizimi me material promocional për fundvit”Data e hapjes për ofertim: 24/10/2022   Data e mbylljes për ofertim: 31/10/2022...

Read more

Ftesë për ofertë për sigurimin e parave në kasafortë

September 28, 2022by

Titulli: “Ofertë për Sigurimin e Parave në Kasafortë” Data e hapjes për ofertim: 29/09/2022Data e mbylljes për ofertim: 07/10/2022...

Read more

Ftesë për ofertë për blerje të veturave

September 28, 2022by

Titulli: “Ofertë për blerje të veturave”Data e hapjes për ofertim: 28/09/2022Data e mbylljes për ofertim: 07/10/2022 Institucion Mikrofinanciar Agjencioni...

Read more

Njoftim për shitje përmes ankandit publik

July 5, 2022by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, meqëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor...

Read more

Ftesë për ofertë: Auditim të jashtëm të AFK-së

May 22, 2022by

Shkarko PDF: SHQIP / ENG Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë...

Read more