fbpx

Ftesë për ofertë: Furnizimi i AFK-së me material për zyre

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: Furnizimi I AFK-së me material për zyreData e hapjes për ofertim: 26/11/2021Data e mbylljes për ofertim: 08/12/2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë: Kontraktimi i shërbyesit për mirëmbajtjen (pastrimin) e zyreve të AFK-së

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: Kontraktimi I shërbyesit për mirëmbajtjen (pastrimin) e zyreve të AFK-sëData e hapjes për ofertim: 26/11/2021Data e mbylljes për ofertim: 08/12/2021 Agjencioni për financim në Kosovë –...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë për blerje të veturës

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për blerje të veturës”   Data e hapjes për ofertim: 22 / 11 / 2021 Data e mbylljes për ofertim: 29 / 11 / 2021 Institucion Mikrofinanciar...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë për furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative – IT

By: admin0 comments

Titulli I ofertës: “Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative – IT” Data e hapjes për ofertim:  22/11/2021 Data e mbylljes për ofertim: 29/11/2021 Agjencioni për financim në Kosovë –...

Lexo më shumë

FTESË PËR OFERTIM TË FURNIZIMIT ME MATERIAL PROMOCIONAL PËR FUNDVIT

By: admin0 comments

Agjencioni për financim në Kosovë- AFK, fton kompanitë shitëse të interesuara të paraqesin ofertat e tyre për“Material promocional për fundvit” me specifikat si në vijim: Notesi: Dimensionet: 11cmx15cmKopertina kashirPlastifikimi...

Lexo më shumë

Njoftim për shitje përmes ankandit publik

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë: Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së

By: admin0 comments

Data e hapjes për ofertim:  08.03.2021Data e mbylljes për ofertim: 26.03.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjithë Auditorët e Teknologjisë Informative -TI të interesuar të paraqesin ofertat e tyre për ”Angazhim i Auditorit...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë: Furnizim dhe implementim të Serverëve – Data Qendrën

By: admin0 comments

Data e hapjes për ofertim:  02.03.2021Data e mbylljes për ofertim: 15.03.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha kompanitë shërbyese të interesuara të paraqesin ofertat e tyre për paisjet përkatese teknologjike, softverët, shërbimet dhe...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë: Sigurimi i shëndetit grupor

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Sigurimi i shëndetit grupor”Data e hapjes për ofertim:  02.02.2021Data e mbylljes për ofertim: 10.02.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha Kompanitë e...

Lexo më shumë