fbpx

Ftesë për ofertim: Furnizimi me material promocional për fundvit

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Furnizimi me Material Promocional për fundvit”Data e hapjes për ofertim:  26/10/2023Data e mbylljes për ofertim:  03/11/2023 Agjencioni për financim në Kosovë- AFK, fton kompanitë shitëse të...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për Sigurimin e Parave në Kasafortë

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për Sigurimin e Parave në Kasafortë”Data e hapjes për ofertim: 23/10/2023   Data e mbylljes për ofertim: 31/10/2023 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton...

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës”   Data e hapjes për ofertim:  22/08/2023   Data e mbylljes për ofertim:  29/08/2023 Agjencioni për...

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Shërbime për SNRF 9

By: admin0 comments

Titulli I ofertës: “Shërbime për SNRF 9”Data e hapjes për ofertim: 31/05/2023Data e mbylljes për ofertim: 15/06/2023 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha kompanitë shërbyese...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës” Data e hapjes për ofertim: 30/05/2023Data e mbylljes për ofertim: 14/06/2023 Agjencioni për financim në Kosovë...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Zgjerimi I Infrastrukturës Ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe Zgjerim të rrjetës në zyrën qendrore

By: admin0 comments

Titulli I ofertës: “Zgjerimi I Infrastrukturës Ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe Zgjerim të rrjetës në zyrën qendrore”   Data e hapjes për ofertim:  16/05/2023...

Lexo më shumë