fbpx

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Shërbime për SNRF 9

By: admin0 comments

Titulli I ofertës: “Shërbime për SNRF 9”Data e hapjes për ofertim: 31/05/2023Data e mbylljes për ofertim: 15/06/2023 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha kompanitë shërbyese...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës” Data e hapjes për ofertim: 30/05/2023Data e mbylljes për ofertim: 14/06/2023 Agjencioni për financim në Kosovë...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Zgjerimi I Infrastrukturës Ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe Zgjerim të rrjetës në zyrën qendrore

By: admin0 comments

Titulli I ofertës: “Zgjerimi I Infrastrukturës Ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe Zgjerim të rrjetës në zyrën qendrore”   Data e hapjes për ofertim:  16/05/2023...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: ”Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së”

By: admin0 comments

Titulli I ofertës: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së” Data e hapjes për ofertim: 16.05.2023Data e mbylljes për ofertim: 30.05.2023 Agjencioni për financim në Kosovë...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: “Polisë e Sigurimit BBB – Bankers Blanket Bond Insurance Policy”

By: admin0 comments

Titulli: “Polisë e Sigurimit BBB – Bankers Blanket Bond Insurance Policy”Data e hapjes për ofertim: 15 /05/2023Data e mbylljes për ofertim: 22 / 05 /2023 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës” Data e hapjes për ofertim: 08/05/2023Data e mbylljes për ofertim: 19/05/2023 Agjencioni për financim në Kosovë...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për auditim të jashtëm të AFK-së për vitin 2023

By: admin0 comments

Nr.referencës 03/23 Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që të ofertojnë për Auditimin e Jashtëm të AFK-s për vitin 2023...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për zgjerimin e infrastrukturës ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe zgjerimim e rrjetës në Zyrën Qëndrore”

By: admin0 comments

Ftesë për ofertim Titulli i ofertës: “Zgjerimi i infrastrukturës ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe zgjerim të rrjetës në Zyrën Qëndrore”Data e hapjes për ofertim:...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për blerje të veturave

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për blerje të veturave”Data e hapjes për ofertim: 17/01/2023Data e mbylljes për ofertim:  31/01/2023   Institucion Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë shitëse të...

Lexo më shumë