fbpx

Ftesë për ofertim për auditim të jashtëm të AFK-së për vitin 2023

By: admin0 comments

Nr.referencës 03/23 Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që të ofertojnë për Auditimin e Jashtëm të AFK-s për vitin 2023...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për zgjerimin e infrastrukturës ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe zgjerimim e rrjetës në Zyrën Qëndrore”

By: admin0 comments

Ftesë për ofertim Titulli i ofertës: “Zgjerimi i infrastrukturës ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe zgjerim të rrjetës në Zyrën Qëndrore”Data e hapjes për ofertim:...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për blerje të veturave

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për blerje të veturave”Data e hapjes për ofertim: 17/01/2023Data e mbylljes për ofertim:  31/01/2023   Institucion Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë shitëse të...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për blerje të veturave

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për blerje të veturave” Data e hapjes për ofertim: 21/12/2022 Data e mbylljes për ofertim:  30/12/2022 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë shitëse...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për blerje dhe mirëmbajtje të gjeneratorëve

By: admin0 comments

Titulli: “Blerje dhe mirëmbatje të gjeneratorëve”Data e hapjes për ofertim: 13/12/2022Data e mbylljes për ofertim: 21/12/2022 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për Financim në Kosovë – AFK, fton të gjitha kompanitë...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë për blerje dhe mirëmbajtje të gjeneratorëve

By: admin0 comments

Titulli: “Blerje dhe mirëmbajtje të gjeneratorëve” Data e hapjes për ofertim: 30/11/2022 Data e mbylljes për ofertim: 08/12/2022 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për Financim në Kosovë – AFK, fton të...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë për furnizim me material promocional për fundvit

By: admin0 comments

Titulli: “Furnizimi me material promocional për fundvit”Data e hapjes për ofertim: 24/10/2022   Data e mbylljes për ofertim: 31/10/2022 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë për sigurimin e parave në kasafortë

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për Sigurimin e Parave në Kasafortë” Data e hapjes për ofertim: 29/09/2022Data e mbylljes për ofertim: 07/10/2022 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë për blerje të veturave

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për blerje të veturave”Data e hapjes për ofertim: 28/09/2022Data e mbylljes për ofertim: 07/10/2022 Institucion Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë shitëse tëinteresuara të...

Lexo më shumë

Njoftim për shitje përmes ankandit publik

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, meqëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor tëlëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në Pejë, shpall...

Lexo më shumë