fbpx

Ftesë për ofertë për sigurimin e parave në kasafortë

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për Sigurimin e Parave në Kasafortë” Data e hapjes për ofertim: 29/09/2022Data e mbylljes për ofertim: 07/10/2022 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë për blerje të veturave

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për blerje të veturave”Data e hapjes për ofertim: 28/09/2022Data e mbylljes për ofertim: 07/10/2022 Institucion Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë shitëse tëinteresuara të...

Lexo më shumë

Njoftim për shitje përmes ankandit publik

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, meqëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor tëlëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në Pejë, shpall...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë: Auditim të jashtëm të AFK-së

By: admin0 comments

Shkarko PDF: SHQIP / ENG Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që të ofertojnë për Auditimin e Jashtëm të AFK-s...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë: Auditim të jashtëm të AFK-së

By: admin0 comments

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që të ofertojnë për Auditimin e Jashtëm të AFK-s për vitin 2022 Ofertuesit duhet...

Lexo më shumë

Njoftim për shitje përmes ankandit publik

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së”

By: admin0 comments

Titulli I ofertës: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së” Data e hapjes për ofertim:  22.04.2022 Data e mbylljes për ofertim: 29.04.2022 Agjencioni për financim në...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë: Furnizimi dhe implementimi i pajisjeve të rrjetit dhe mirëmbajtja

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Furnizimi dhe implementimi i pajisjeve të rrjetit dhe mirëmbajtja”Data e hapjes për ofertim: 18/03/2022Data e mbylljes për ofertim: 29/03/2022 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë: Kontraktues për shërbime marketingu

By: admin0 comments

Titulli I ofertës: “Kontraktues për shërbime marketingu”Data e hapjes për ofertim:  15/02/2022Data e mbylljes për ofertim:  21/02/2022 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha kompanitë shërbyese...

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes sëobligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.Kme seli në Pejë, shpall...

Lexo më shumë