fbpx

Ftesë për ofertë: Kontraktues për shërbime marketingu

By: admin0 comments

Titulli I ofertës: “Kontraktues për shërbime marketingu”
Data e hapjes për ofertim:  15/02/2022
Data e mbylljes për ofertim:  21/02/2022

Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha kompanitë shërbyese të interesuara të paraqesin ofertat e tyre për bashkëpunim në lidhje me kryerjen e shërbimeve të marketingut,të listuara si më poshtë:

 • Postera A/1
 • Fliere: 210×00 cm
 • Broshurë : A/4 flet palosje
 • Ceradë me konstrukcion dhe montim çmimi për m2
 • Foldere A/4 me shtanc
 • Zarfa A/a me shtyp
 • Kimik Schneider  
 • Memorandume A/4 me shtyp
 • Shërbime të tjera marketingu

Kushtet e përgjithshme të ofertimit :

Oferta duhet të përmbaj informatat si në vijim:

 • Çertifikata e Regjistrimit të Biznesit dhe Çertifikata e numrit Fiskal.
 • Oferta financiare (çmimet duhet të jenë me TVSH )
 • Vlefshmëria e ofertës, së paku një muaj nga data e dorëzimit.

Kushtet dhe rregullat e tenderit:

 • Të githa ofertat origjinale të dërgohen të mbyllura në zarf me mbishkrimin “Ofertë për shërbime marketingu” në adresën e zyrës qendrore të AFK-së në Pejë: Rruga “Lidhja e Prizrenit “Nr.1, kodi postar 30 000, për informata të tjera na shkruani në info@afkonline.org.
 • AFK mban të drejtën për anulimin ose ndryshimin e këtij tenderi në çdo kohë.

             Afati i fundit i pranimit të ofertave  21/02/2022  ora 16:00.