fbpx

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së
obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K
me seli në Pejë, shpall Ankand Publik.


Institucioni Mikrofinanciar AFK, me seli në Pejë, fton të gjithë të interesuarit të paraqesin
ofertat e tyre për kolateralin e sekuestruar (veturën) e debitorit i cili nuk i ka përmbushur
obligimet e tij ndaj AFK.


1.Në bazë të urdhërit me P. nr. 224/2021 të konstatuar në procesverbal të dt. 13/07/2021, të
Përmbaruesit Privat, për shlyerjen e huasë së debitorit, nxirret në shitje vetura:
VW Passat, viti I prodhimit 1998, me ngjyrë E Hirit Metalike, me 4 dyer, lloji I karburantit –
Benzinë.


2.Në bazë të urdhërit me P. nr. 190/2021 të konstatuar në procesverbal të dt. 27/04/2021, të
Përmbaruesit Privat, për shlyerjen e huasë së debitorit, nxirret në shitje vetura
Daewoo, viti I prodhimit 1999, ngjyra e Bardhë,me 4 dyer, lloji I karburantit Benzinë.


3.Në bazë të urdhërit me P. nr. 221/2021 të konstatuar në procesverbal të dt. 27/10/2021, të
Përmbaruesit Privat, për shlyerjen e huasë së debitorit, nxirret në shitje vetura:
Peugeot,viti I prodhimit 2001,ngjyra e Kaltër,me 4 dyer, lloji I karburantit -Dizel.


4.Në bazë të urdhërit me P. nr. 220/2021 të konstatuar në procesverbal të dt. 18/10/2021, të
Përmbaruesit Privat, për shlyerjen e huasë së debitorit, nxirret në shitje vetura:
Audi,viti I prodhimit 1998,ngjyra E Hirt Metalike,me 5 dyer,lloji I karburantit Benzinë.


5.Në bazë të urdhërit me P. nr. 221/2021 të konstatuar në procesverbal të dt. 27/10/2021, të
Përmbaruesit Privat, për shlyerjen e huasë së debitorit, nxirret në shitje vetura:
Fiat, viti I prodhimit 2003, ngjyra e E Zezë,me 3 dyer,lloji I karburantit Dizel -Euro 3.


Veturat mund të shihen çdo ditë pune prej orës 08:00 deri në orën 16:00, duke filluar nga dt.
14/12/2021 e deri me dt. 20/12/2021, në parkingun e AFK-së, me seli në Pejë.


Palët e interesuara mund t’i sjellin ofertat e tyre në pliko të mbyllura në zyrën e AFK-së me seli
në Pejë, në adresën: Rr. “Lidhja e Prizrenit”, nr.1, më së largu deri me datë 20/12/2021


Për cfarëdo informate tjetër shtesë që i’u nevojitet, mund të kontaktoni përmes zyrës së AFK,
me seli në Pejë, në numrin e telefonit: 039-42 42 42.


Pejë, 14/12/2021