fbpx

Ftesë për ofertë për furnizim me material promocional për fundvit

By: admin0 comments

Titulli: “Furnizimi me material promocional për fundvit”
Data e hapjes për ofertim: 24/10/2022  
Data e mbylljes për ofertim: 31/10/2022

Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë shitëse të interesuara të paraqesin ofertat për “Furnizim me material promocional për fundvit”, me specifikat si në vijim:

Notesi:

Dimensionet: 11cmx15cm
Kopertina kashir
Plastifikimi mat
Brendia 90gr
80 faqe
Lidhja: spirale të hekurt
Brendia: 1 ngjyrësh
Kopertina: 5 ngjyra + lak
Sasia: 15,000

Kalendari:

Bazamenti Kashir
Plastifikimi Mat
Shtypi 5 ngyrësh + lak
letra: 150 gr
Dimensionet:15×21
Sasia: 15,000

Kimike Schneider

Sasia: 15,000 copë

Liferimi – Shpërndarja e materialit promocional duhet të bëhet në të gjitha degët e AFK-së.

Vlefshmëria e ofertës të jetë një muaj.

Ofertat në zarf të mbyllur me mbishkrimin “Oferta për furnizim me material promocional për fundvit” duhet të dorëzohen në lokalet e Zyrës Qendrore të Agjencionit për financim në Kosovë në Pejë, Rr.Lidhja e Prizrenit Nr.1 dhe t’i drejtohen Administratës, për informata shtesë ju lutem kontaktoni në emailin Lkryeziu@afkonline.org.

Afati i fundit i pranimit të ofertave:  31/10/2022 ora 16:00.

Ofertat e dërguara përmes postës do të konsiderohen valide vetëm nëse arrijnë deri në afatin e shënuar si më lartë.

Agjencioni për financim në Kosovë – AFK mbanë të drejtën të anulojë ose ndryshojë tenderin në çdo kohë!