fbpx

Ftesë për ofertë për blerje të veturës

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për blerje të veturës”  

Data e hapjes për ofertim: 22 / 11 / 2021

Data e mbylljes për ofertim: 29 / 11 / 2021

Institucion Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë shitëse të interesuara të paraqesin ofertat për “Blerje të veturës”.

Vetura për nevojat e AFK-së

Lloji I veturës – SUV

Kriteret për përzgjedhjen e ofertuesit janë:

-Oferta më e volitshme në raport çmimi/kualiteti.

-Kushtet e garancionit dhe servisimit

-Afati I liferimit

Lloji I tenderit: I mbyllur

Vlefshmëria e ofertës së paku një muaj.

Ofertat duhet të dërgohen  të mbyllura në zarf me mbishkrimin “Ofertë për blerje të veturës” në adresën e zyrës qendrore të AFK-së në Pejë : Rruga “Lidhja e Prizrenit Nr.1” 30 000 , ose në degën e AFK-së në Prishtinë -Zona Urban- përball objektit Rilindja.

Afati i fundit i pranimit të ofertave:  29 / 11 / 2021 ora 16:00.

AFK mbanë të drejtën e anulimit ose të ndryshimit të shpalljes në çdo kohë.