fbpx

FTESË PËR OFERTIM TË FURNIZIMIT ME MATERIAL PROMOCIONAL PËR FUNDVIT

By: admin0 comments

Agjencioni për financim në Kosovë- AFK, fton kompanitë shitëse të interesuara të paraqesin ofertat e tyre për
“Material promocional për fundvit” me specifikat si në vijim:


Notesi:


Dimensionet: 11cmx15cm
Kopertina kashir
Plastifikimi mat
Brendia 90gr
80 faqe
Lidhja: spirale të hekurt
Brendia: 1 ngjyrësh
Kopertina: 5 ngjyra + lak
Sasia: 22,000


Kalendari:


Bazamenti Kashir
Plastifikimi Mat
Shtypi 5 ngyrësh + lak
Dimensionet: 21cm x 14cm
7 flete – 150gr konsdrukt mat
Kapja me spirale
Sasia: 22,000


Dezinfektues të vegjël me logo


Sasia: 22.000 copë


Maska me logo


Sasia: 22,000 copë


Kimike Schneider


Sasia: 22,000 copë


Stikere për telefon


Madhësia: 3 x 3 cm
Sasia 22,000 copë


Kuti për vendosjen e dhuratave:


Dimensionet: 12 x 12 cm
Sasia 22,000 copë


Varëse për çelsa:


Sasia: 22,000 copë


Liferimi – Shpërndarja e materialit promocional duhet të bëhet në të gjitha degët e AFK-së.


Vlefshmëria e ofertës të jetë një muaj!


Ofertat në zarfë të mbyllur me mbishkrimin “Oferta për furnizim me material promocional për fundvit” duhet të
dorëzohen në lokalet e Zyrës Qendrore të Agjencionit për financim në Kosovë në Pejë, Rr.Lidhja e Prizrenit Nr.1
dhe t’i drejtohen Administratës, ose ne degët e AFK-së në Prishtinë AFK Prishtinë II- Lagjja Pejton, për informata
shtesë ju lutem kontaktoni përmes emailit Lkryeziu@afkonline.org.


Afati I dorëzimit të ofertave është i hapur nga sot deri më datë 02/11/2021 në ora 16:00.


Ofertat e dërguara përmes postës do të konsiderohen valide vetëm nëse arrijnë deri në afatin e shënuar si më
lartë.


Agjencioni për financim në Kosovë – AFK mbanë të drejtën të anulojë ose ndryshojë tenderin në çdo kohë!

Related post

Leave A Comment