fbpx

Agjencija za finansiranje na Kosovu

Misija AFK-a je da poboljša uslove života na Kosovu pružanjem
održivih finansijskih usluga malim i mikro preduzećima.

Glavna Kancelarija:
Ul. Lidhja e Prizrenit br.1
Tel: +383 39 42 42 42
Peć, 30000, Kosovo

Radno vreme:
Ponedeljak – Petak
08:00 – 16:00

Dovnload AFK app: