fbpx

Agjencioni për financim në Kosovë

Misioni i AFK-së është që të përmirësoj kushtet e jetesës në Kosovë,
duke u ofruar shërbime të qëndrueshme financiare ndërmarrjeve
të vogla dhe mikrondërmarrjeve.

Kujdesi ndaj klientëve:
Tel: +383 48 42 42 42
Whatsapp: +383 48 42 42 42
Viber: +383 48 42 42 42

Zyra Qëndrore:
Rr. Lidhja e Prizrenit nr.1
Tel: +383 39 42 42 42
Pejë, 30000, Kosovë

Orari i punës:
E hënë – E premte
08:00 – 16:00