fbpx

Agency for finance in Kosovo

Misioni i AFK-së është që të përmirësoj kushtet e jetesës në Kosovë,
duke u ofruar shërbime të qëndrueshme financiare ndërmarrjeve
të vogla dhe mikrondërmarrjeve.

Customer Care:
Tel: +383 48 42 42 42
Whatsapp: +383 48 42 42 42
Viber: +383 48 42 42 42

Headquarters:
St. Lidhja e Prizrenit no.1
Tel: +383 39 42 42 42
Peja, 30000, Kosovo

Working hours:
Monday – Friday
08:00 – 16:00

Download AFK app: