fbpx

Ftesë për ofertim: Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage”Data e hapjes për ofertim:  15/02/2024Data e mbylljes për ofertim:  01/03/2024 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Sigurimi i shëndetit grupor

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Sigurimi i shëndetit grupor”   Data e hapjes për ofertim:  19.01.2024   Data e mbylljes për ofertim: 05.02.2024 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton...

Lexo më shumë

01/11/23 NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

01/11/23 NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Furnizimi me material promocional për fundvit

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Furnizimi me Material Promocional për fundvit”Data e hapjes për ofertim:  26/10/2023Data e mbylljes për ofertim:  03/11/2023 Agjencioni për financim në Kosovë- AFK, fton kompanitë shitëse të...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për Sigurimin e Parave në Kasafortë

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për Sigurimin e Parave në Kasafortë”Data e hapjes për ofertim: 23/10/2023   Data e mbylljes për ofertim: 31/10/2023 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton...

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës”   Data e hapjes për ofertim:  22/08/2023   Data e mbylljes për ofertim:  29/08/2023 Agjencioni për...

Lexo më shumë