fbpx

Njoftim: Marrëveshje Bashkëpunimi midis AFK dhe Unionnet/Western Union për Pagesat e Kësteve të Kredisë

By: admin0 comments

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK) dhe Unionnet/Western Union kanë kënaqësinë të njoftojnë për marrëveshje bashkëpunimi që do të sjellë një mënyrë të re dhe të lehtë për klientët...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së”Data e hapjes për ofertim:  24.05.2024 Data e mbylljes për ofertim: 07.06.2024 Agjencioni për financim në Kosovë...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për Auditimin e Jashtëm të AFK-së për vitin 2024

By: admin0 comments

Nr. Referencës 05/24 Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që të ofertojnë për Auditimin e Jashtëm të AFK-së për vitin...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: “Polisë e Sigurimit BBB – Bankers Blanket Bond Insurance Policy”

By: admin0 comments

Titulli: “Polisë e Sigurimit BBB – Bankers Blanket Bond Insurance Policy”Data e hapjes për ofertim: 07/05/2024Data e mbylljes për ofertim: 22/05/2024 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për Financim në Kosovë –AFK,...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Auditim të jashtëm të AFK-së

By: admin0 comments

Nr. Referencës 05/24 Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që të ofertojnë për Auditimin e Jashtëm të AFK-së për vitin...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage” Data e hapjes për ofertim:  07/03/2024 Data e mbylljes për ofertim:  21/03/2024 Agjencioni për financim në Kosovë –...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage”Data e hapjes për ofertim:  15/02/2024Data e mbylljes për ofertim:  01/03/2024 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: Sigurimi i shëndetit grupor

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Sigurimi i shëndetit grupor”   Data e hapjes për ofertim:  19.01.2024   Data e mbylljes për ofertim: 05.02.2024 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton...

Lexo më shumë

01/11/23 NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

01/11/23 NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë