fbpx

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

August 28, 2023by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

Ftesë për ofertim: Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës

August 22, 2023by

Titulli i ofertës: “Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes...

Read more

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

July 26, 2023by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

Ftesë për ofertim: Shërbime për SNRF 9

May 31, 2023by

Titulli I ofertës: “Shërbime për SNRF 9”Data e hapjes për ofertim:...

Read more

Ftesë për ofertim për furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës

May 30, 2023by

Titulli i ofertës: “Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes...

Read more

Ftesë për ofertim: ”Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së”

May 16, 2023by

Titulli I ofertës: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin...

Read more

Ftesë për ofertim: “Polisë e Sigurimit BBB – Bankers Blanket Bond Insurance Policy”

May 15, 2023by

Titulli: “Polisë e Sigurimit BBB – Bankers Blanket Bond Insurance Policy”Data...

Read more

Ftesë për ofertim për furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës

May 8, 2023by

Titulli i ofertës: “Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes...

Read more

Ftesë për ofertim për auditim të jashtëm të AFK-së për vitin 2023

May 3, 2023by

Nr.referencës 03/23 Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm...

Read more