fbpx
info@afkonline.org / +383 48 42 42 42

Njoftim për shitje përmes ankandit publik

July 5, 2022by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, meqëllim të...

Read more

Ftesë për ofertë: Auditim të jashtëm të AFK-së

May 22, 2022by

Shkarko PDF: SHQIP / ENG Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK),...

Read more

Ftesë për ofertë: Auditim të jashtëm të AFK-së

May 10, 2022by

Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton...

Read more

Njoftim për shitje përmes ankandit publik

May 10, 2022by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

Ftesë për ofertë: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së”

April 21, 2022by

Titulli I ofertës: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin...

Read more

Ftesë për ofertë: Furnizimi dhe implementimi i pajisjeve të rrjetit dhe mirëmbajtja

March 17, 2022by

Titulli i ofertës: “Furnizimi dhe implementimi i pajisjeve të rrjetit dhe...

Read more

Ftesë për ofertë: Kontraktues për shërbime marketingu

February 14, 2022by

Titulli I ofertës: “Kontraktues për shërbime marketingu”Data e hapjes për ofertim:...

Read more

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

December 14, 2021by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

Ftesë për ofertë: Furnizimi i AFK-së me material për zyre

November 26, 2021by

Titulli i ofertës: Furnizimi I AFK-së me material për zyreData e...

Read more

Ftesë për ofertë: Kontraktimi i shërbyesit për mirëmbajtjen (pastrimin) e zyreve të AFK-së

November 26, 2021by

Titulli i ofertës: Kontraktimi I shërbyesit për mirëmbajtjen (pastrimin) e zyreve...

Read more