fbpx

Ftesë për ofertim: Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage

February 15, 2024by

Titulli i ofertës: “Zgjerimi i Infrastrukturës ekzistuese me HP MSA Storage”Data...

Read more

Ftesë për ofertim: Sigurimi i shëndetit grupor

January 19, 2024by

Titulli i ofertës: “Sigurimi i shëndetit grupor”   Data e hapjes...

Read more

01/11/23 NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

November 1, 2023by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

01/11/23 NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

November 1, 2023by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

Ftesë për ofertim: Furnizimi me material promocional për fundvit

October 26, 2023by

Titulli i ofertës: “Furnizimi me Material Promocional për fundvit”Data e hapjes...

Read more

Ftesë për ofertim për Sigurimin e Parave në Kasafortë

October 23, 2023by

Titulli: “Ofertë për Sigurimin e Parave në Kasafortë”Data e hapjes për...

Read more

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

October 17, 2023by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

October 5, 2023by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

August 28, 2023by

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim...

Read more

Ftesë për ofertim: Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës

August 22, 2023by

Titulli i ofertës: “Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes...

Read more