fbpx

FTESË PËR OFERTIM TË FURNIZIMIT ME MATERIAL PROMOCIONAL PËR FUNDVIT

By: admin0 comments

Agjencioni për financim në Kosovë- AFK, fton kompanitë shitëse të interesuara të paraqesin ofertat e tyre për“Material promocional për fundvit” me specifikat si në vijim: Notesi: Dimensionet: 11cmx15cmKopertina kashirPlastifikimi...

Lexo më shumë

Njoftim për shitje përmes ankandit publik

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

NJOFTIM PËR SHITJE PËRMES ANKANDIT PUBLIK

By: admin0 comments

Në mbështetje të dispozitave të Ligjit mbi Procedurën Përmbarimore, me qëllim të shlyerjes së obligimeve të debitorëve sipas urdhërit përmbarimor të lëshuar nga Përmbaruesit Privat, A.F.K me seli në...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë: Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së

By: admin0 comments

Data e hapjes për ofertim:  08.03.2021Data e mbylljes për ofertim: 26.03.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjithë Auditorët e Teknologjisë Informative -TI të interesuar të paraqesin ofertat e tyre për ”Angazhim i Auditorit...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë: Furnizim dhe implementim të Serverëve – Data Qendrën

By: admin0 comments

Data e hapjes për ofertim:  02.03.2021Data e mbylljes për ofertim: 15.03.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha kompanitë shërbyese të interesuara të paraqesin ofertat e tyre për paisjet përkatese teknologjike, softverët, shërbimet dhe...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë: Sigurimi i shëndetit grupor

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Sigurimi i shëndetit grupor”Data e hapjes për ofertim:  02.02.2021Data e mbylljes për ofertim: 10.02.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha Kompanitë e...

Lexo më shumë

Shpallje për ofertë: Blerje e paisjeve teknologjike – Tablet

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Blerje e paisjeve teknologjike – Tablet”Data e hapjes për ofertim: 16.01.2021Data e mbylljes për ofertim: 25.01.2021 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK fton të gjitha...

Lexo më shumë

Shpallje për ofertë: Furnizimi i AFK-së me material për zyre

By: admin0 comments

Titulli I ofertës:  Furnizimi i AFK-së me material për zyre   Data e hapjes për ofertim:  04.12.2020Data e mbylljes për ofertim: 11.12.2020 Agjencioni për financim në Kosovë – AFK...

Lexo më shumë

FTESË PËR OFERTIM TË FURNIZIMIT ME MATERIAL PROMOCIONAL PËR FUNDVIT

By: admin

Agjencioni për financim në Kosovë- AFK, fton kompanitë shitëse të interesuara të paraqesin ofertat e tyre për “Material promocional për fundvit” me specifikat si në vijim: Notes 20×13.5cm Kopertina...

Lexo më shumë