fbpx

Ftesë për ofertim: ”Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së”

By: admin0 comments

Titulli I ofertës: “Angazhim i Auditorit me detyrë specifike për departamentin e TI-së” Data e hapjes për ofertim: 16.05.2023Data e mbylljes për ofertim: 30.05.2023 Agjencioni për financim në Kosovë...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim: “Polisë e Sigurimit BBB – Bankers Blanket Bond Insurance Policy”

By: admin0 comments

Titulli: “Polisë e Sigurimit BBB – Bankers Blanket Bond Insurance Policy”Data e hapjes për ofertim: 15 /05/2023Data e mbylljes për ofertim: 22 / 05 /2023 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës

By: admin0 comments

Titulli i ofertës: “Furnizim me rafte metalike me mekanizëm të mbylljes me çelës” Data e hapjes për ofertim: 08/05/2023Data e mbylljes për ofertim: 19/05/2023 Agjencioni për financim në Kosovë...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për auditim të jashtëm të AFK-së për vitin 2023

By: admin0 comments

Nr.referencës 03/23 Agjencioni për Financim në Kosovë (AFK), institucion i suksesshëm mikrofinanciar, fton të gjitha kompanitë audituese që të ofertojnë për Auditimin e Jashtëm të AFK-s për vitin 2023...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për zgjerimin e infrastrukturës ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe zgjerimim e rrjetës në Zyrën Qëndrore”

By: admin0 comments

Ftesë për ofertim Titulli i ofertës: “Zgjerimi i infrastrukturës ekzistuese në vendin e rikthimit nga fatkeqësitë (DR Site) dhe zgjerim të rrjetës në Zyrën Qëndrore”Data e hapjes për ofertim:...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për blerje të veturave

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për blerje të veturave”Data e hapjes për ofertim: 17/01/2023Data e mbylljes për ofertim:  31/01/2023   Institucion Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë shitëse të...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për blerje të veturave

By: admin0 comments

Titulli: “Ofertë për blerje të veturave” Data e hapjes për ofertim: 21/12/2022 Data e mbylljes për ofertim:  30/12/2022 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë shitëse...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertim për blerje dhe mirëmbajtje të gjeneratorëve

By: admin0 comments

Titulli: “Blerje dhe mirëmbatje të gjeneratorëve”Data e hapjes për ofertim: 13/12/2022Data e mbylljes për ofertim: 21/12/2022 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për Financim në Kosovë – AFK, fton të gjitha kompanitë...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë për blerje dhe mirëmbajtje të gjeneratorëve

By: admin0 comments

Titulli: “Blerje dhe mirëmbajtje të gjeneratorëve” Data e hapjes për ofertim: 30/11/2022 Data e mbylljes për ofertim: 08/12/2022 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për Financim në Kosovë – AFK, fton të...

Lexo më shumë

Ftesë për ofertë për furnizim me material promocional për fundvit

By: admin0 comments

Titulli: “Furnizimi me material promocional për fundvit”Data e hapjes për ofertim: 24/10/2022   Data e mbylljes për ofertim: 31/10/2022 Institucioni Mikrofinanciar Agjencioni për financim në Kosovë –AFK, fton kompanitë...

Lexo më shumë