fbpx

AFK Raporti i auditorit te pavarur dhe pasqyrat financiare per vitin 2021- ne gjuhen shqipe sipas IFRS

By: admin0 comments