Kredi për Biznes

Në dispozicion për ndërmarrësit privat që merren me shërbime të ndryshme, prodhim/përpunim dhe tregëti. Apliko online

Kredi për bujqësi

Në dispozicion për fermerët, dhe bizneset bujqësore (mbjellje, prodhim i qumshtit, majmërisë shtazore, etj...). Apliko online

Kredi për gruan ndërmarrëse

AFK ju ofron kredi me këste fleksibile, që të hapni biznesin tuaj dhe të realizoni idenë dhe qëllimet tuaja. Apliko online

Kredi për nevoja familjare

Kredi për nevoja familjare, për përmirsimin e kushteve të jetesës së klientëve të AFK-së. Apliko online

Kredi për renovim

Blerjen e materialit ndërtimor, pagesa për mjeshtri, blerja e sanitarisë për regullimin e banjove,etj. Apliko online

Kredi e gjelbërt

Merr kredi - dhe fito GRANT deri në 20% të investimit Apliko online

Kredi për regjistrim të automjetit

AFK ju mundëson të regjistroni automjetin tuaj me këste deri ne 12 muaj, me 0% shërbime administrative. Apliko online

PRODUKTET

AFK ofron 6 produkte kreditore:

Klientët duhet të dëshmojnë që ata kanë kolateral që garanton kredinë, dhe duhet të kenë dy garantues si dhe dëshmitar nga familja për të nënshkruar marrëveshjen për kredi.
AFK-ja zbaton metodologji individuale të huazimit me një shumë të parashikuar të kredisë së parë mesatarisht 3,000€,
ndërsa klientët të cilët e kthejnë kredinë me kohë inkurajohen që të konkurrojnë për kredi shtesë që mund të jetë me vlerë më të lartë.