• slidebg2


 • slidebg2
  BASHKËPUNIM I GGF-IT ME AFK-N
  PËR PËRKRAHJE TË FINANCIMIT TË GJELBËRT NË KOSOVË
  GGF depërton në tregun e 14-të me 1 milion Euro kredi, investim i parë i këtij lloji në Kosovë
 • slidebg2
  investo mençur
  AFK-ja është e përcaktuar për transparencë, sinqeritet,
  integritet, kompetencë, fleksibilitet dhe mençuri.
 • slidebg2
  EFSE ZGJERON BASHKËPUNIMIN
  ME AGJENCIONIN PËR FINANCIM NË KOSOVË (AFK)
  EFSE lëshon kredi në lartësi prej 2 milin Euro për të mbështetur
  rritjen e metutjeshme të AFK-s në financimin rural.
 • slidebg3
  Zhvilloni fermën e juaj
  Merr kredi për biznes dhe fillo
  të paguash pas 3 muajsh
  Përfitoni më shumë
  nga ofertat tona
  aktuale
 • slidebg1
  Kurse Energji
  Paguaj me këste dhe fito Grant
  AFK tani ofron kredinë për kursim me kushte tepër të volitshme.
  Blejë paisje që kursejnë energji elektrike dhe fitoni grant deri në 20%.

Kredi për Biznes

Në dispozicion për ndërmarrësit privat që merren me shërbime të ndryshme, prodhim/përpunim dhe tregëti. Apliko online

Kredi për bujqësi

Në dispozicion për fermerët, dhe bizneset bujqësore (mbjellje, prodhim i qumshtit, majmërisë shtazore, etj...). Apliko online

Kredi për nevoja familjare

Kredi për nevoja familjare, për përmirsimin e kushteve të jetesës së klientëve të AFK-së. Apliko online

Kredi për renovim

Blerjen e materialit ndërtimor, pagesa për mjeshtri, blerja e sanitarisë për regullimin e banjove,etj. Apliko online

Kredi sezonale

Për të mbuluar mungesat e parave të klientëve aktiv të AFK-së gjatë sezonës së biznesit të tyre. Apliko online

Kredi për kursim të energjisë

Kredi për kursim që financon investimet në uljen e shpenzimit të energjisë dhe dhuron grant deri në 20%. Apliko online

Kredi për regjistrim të automjetit

AFK ju mundëson të regjistroni automjetin tuaj me këste deri ne 12 muaj, me 0% shërbime administrative. Apliko online

Kredi për përgaditje për dimër

Kjo kredi është e dedikuar për blerjen e lëndës djegëse dhe pajisjeve efiçiente të energjisë. Apliko online

AFK-ja është e përcaktuar për; Transparencë Sinqeritet Integritet Kompetencë Fleksibilitet Mençuri
Agjencioni për Financim në Kosovë

Huazo mençur Apliko për kredi online

PRODUKTET

AFK ofron 8 produkte kreditore:

Klientët duhet të dëshmojnë që ata kanë kolateral që garanton kredinë, dhe duhet të kenë dy garantues si dhe dëshmitar nga familja për të nënshkruar marrëveshjen për kredi.
AFK-ja zbaton metodologji individuale të huazimit me një shumë të parashikuar të kredisë së parë mesatarisht 3,000€,
ndërsa klientët të cilët e kthejnë kredinë me kohë inkurajohen që të konkurrojnë për kredi shtesë që mund të jetë me vlerë më të lartë.