• Qellimi i kredisë : Blerja e materialit ndërtimor, pagesa për mjeshtri, blerja e sanitarisë për regullimin e banjove,etj.
  • Shuma e kredisë : Cikli I 0 - 5,000€
    Cikli II Max. 10,000 €
  • Afati i kthimit : Maksimum 60 muaj.
  • Periudha e pritjes : Nuk ka periudhë të pritjes.
Na ndiqni: