• Targeti : Produkti i kredisë për “gruan ndërmarrëse” është i përcaktuar për mikro ndërmarrjet dhe ndërmarrjet e vogla/ sipërmarrëset private që janë të involvuara në shërbime të ndryshme, prodhim/përpunim dhe tregti me pakicë që kanë për qëllim të shfrytëzojnë kredinë vetëm për qëllime biznesi.
  • Qëllimi i kredisë : Blerja e aseteve fikse dhe kapitalit të punës.
  • Shuma e kredisë : 50 - 25,000 €
  • Afati i kthimit : 2 deri në 60 muaj
  • Periudha e pritjes : Grejs periudha (zero pagesë) deri në 6 muaj mund të jepet, në përputhje me nevojën aktuale të biznesit.
Na ndiqni: