• Qellimi i kredisë: Blerja e aparateve të amvisërisë, mobiljeve, pagesa për shkollim, blerja e druve për ngrohje, regjistrimi apo servisimi i veturës, trajtime mjekësore, raste të vdekjes, martesa, etj.
  • Shuma e kredisë: Maksimum 5000€.
  • Afati i kthimit: Maximum 36 muaj.
  • Periudha e pritjes: Nuk ka periudhë të pritjes.
Na ndiqni: