• MERR KREDI - DHE FITO GRANT deri në 20% të investimit
  • Ejani në AFK me Çertifikatën dhe pro-faturën që të aplikoni për kredi
  • Merrni një pro-faturë për teknologjitë e zgjedhura nga tregtarët / distributorët e përzgjedhur.
  • Pas marrjes së kredisë, instaloni teknologjinë dhe më pas informoni AFK. Ekipi i GEFF do të verifikojë kostot e pranueshme të teknologjisë së instaluar. Pas konfirmimit të suksesshëm, AFK do të paguajë grantin financiar në llogarinë tuaj bankare.
  • Teknologjitë me energji efiçiente, të cilat janë të kualifikuara nga GEFF mund t’i gjeni në Selektorin e Teknologjisë në linkun: www.ebrdgeff.com/kosovo
Na ndiqni në: