• Targeti:
  • Kredia për bujqësi është në dispozicion të mikro fermerëve dhe fermerëve të vegjël, si dhe të atyre që janë të përfshirë në biznesin bujqësor (mbjellje, prodhuesit e qumështit, kultivimi i kafshëve, etj).
  • Qëllimi i kredisë:
  • Blerja e aseteve fikse dhe kapitali i punës (riparimi i hangarëve, blerja e bagëtive, farat, fertizuesit, blerja e pajisjeve bujqësore etj).
  • Shuma e kredisë:
  • Maksimum 25000€.
  • Afati i kthimit:
  • Maximum 60 muaj.
  • Periudha e pritjes:
  • Deri në 6 muaj.
Na ndiqni në: