• Kushtet themelore : Kredi për ekonomi familjare, amvisëri me të hyra të ulëta, mikro biznese, prodhues etj.
  • Qellimi i kredisë : Blerja e mjeteve fikse dhe kapitalit për punë.
  • Shuma e kredisë : Ekonomi familjare dhe persona fizik – maksimumi 10,000€. | NVM të regjistruara (persona juridik) – maksimumi 25,000€.
  • Afati i kthimit : deri 1,000€ - max.24 muaj | 1,001-3,000€ - max.36 muaj | 3,001-5,000€ - max.48 muaj | 5,000€ - max.60 muaj
  • Periudha e pritjes : Deri ne 6 muaj (klienti duhet të paguaj vetëm interesin). Gjithashtu për NVM ofrojmë kiste fleksibile ku klienti së bashku me analistin e cakton kistin mujorë në bazë të sezonalitetit.
Na ndiqni: