SYNIMET

AFK i definon synimet e veta si vijon:

• Stimulimi i zhvillimit të prodhimeve dhe shërbimeve vendore.
• Krijimi i vendeve të reja të punës.
• Inkurajimi i zhvillimit rural si dhe krijimi dhe rehabilitimi i ndërmarrjeve funksionale.
• Edukimi i biznesmenve drejt planifikimit dhe përmirësimit të bizneseve të tyre.
• Të jetë finansiarisht dhe operativisht i qëndrueshëm.
• Inkurajimi I femrave ndermarese dhe i minoriteteve.

Donacionet

SHËNDETËSI
45%
MIRËQENIE SOCIALE
26%
EDUKIM
21%
KULTURË & SPORT
8%

Shërbime për Klient

Ju lutemi kompletoni saktë këtë aplikacion për punë, duke dhënë sa më shumë detale për aftësitë e juaja dhe eksperiencën e cila ndërlidhet me këtë aplikim për punë. Përzgjedhja preliminare do të bëhet duke u bazuar në informatat e marra ngy ky aplikacion. Dokumentacioni i dorëzuar në AFK nuk do të kthehet.