Njoftim për shtyerjen e këstit të kredisë për klientët e AFK-së!Ju njoftojmë se AFK pas vendimit ëBankës Qëndrore të Kosovës (QBK), për vendimin e marrë për shtyerjen e këstit të kredisë për të gjithë klientët të cilët janë afektuar nga situata e krijuar si pasojë e virusit pandemik COVIT19, mund të aplikojnë në linkun më poshtë për shtyerjen e këstit të kredisë.

Ju lutem që të klikoni në linkun më poshtë në rast se kjo situatë e krijuar ka ndikuar në gjendjen e juaj financiare, duke e mbushur folmularin për aplikim të shtyerjes së këstit të kredisë:

https://www.afkonline.org/shtyerja-kredise.html

AFK do të shqyrtoj kërkesën tuaj dhe do të ju informojë për kërkesën tuaj me kohë!

Shëndet të gjithëve!