SEKTORËT E SYNUARA

Klientët grupohen sipas aktiviteteve të biznesit të tyre:

Prodhim: Prodhimi i të mirave të konsumueshme, fabrikimi/përpunimi i metalit, prodhimi i materialit ndërtimor, prodhuesit e mobiljeve, këpucëve, rrobaqepësit, prodhuesit e ngjyrave, etj.
Bujqësi: prodhimi bujqësor komercial, përpunimi i ushqimit, shërbimet përkrahëse të bujqësisë duke përfshire prodhuesit dhe përpunuesit e mishit/qumështit, prodhuesit dhe përpunuesit e drithërave, prodhuesit e ushqimit, bukëpjekësit, procesuesit e çokollatave dhe ëmbëlsirave, furnizuesit e pjesëve rezervë për bujqësi dhe të plehrave, riparuesit e pajisjeve bujqësore, etj.
Shërbime: shërbime të llojllojshme publike dhe shërbimet e riparimet të aparateve të amvisërisë, dentistët, mjeket, frizerët, orëndreqësit, pastrimet kimike, automekanikët, etj.
Tregti: Shitblerje të ndryshme.

Donacionet

SHËNDETËSI
45%
MIRËQENIE SOCIALE
26%
EDUKIM
21%
KULTURË & SPORT
8%

Shërbime për Klient

Ju lutemi kompletoni saktë këtë aplikacion për punë, duke dhënë sa më shumë detale për aftësitë e juaja dhe eksperiencën e cila ndërlidhet me këtë aplikim për punë. Përzgjedhja preliminare do të bëhet duke u bazuar në informatat e marra ngy ky aplikacion. Dokumentacioni i dorëzuar në AFK nuk do të kthehet.