LAJME & AKTIVITETE

AFK gjithmone përkujdeset për motivimin dhe kujdesin ndaj punëtorëve të saj. Edhe këtë vit AFK zgjodhi punëtorët e saj ne disa kategori, ku ndau mirënjohje për ta.

Donacionet

SHËNDETËSI
45%
MIRËQENIE SOCIALE
26%
EDUKIM
21%
KULTURË & SPORT
8%

Shërbime për Klient

Ju lutemi kompletoni saktë këtë aplikacion për punë, duke dhënë sa më shumë detale për aftësitë e juaja dhe eksperiencën e cila ndërlidhet me këtë aplikim për punë. Përzgjedhja preliminare do të bëhet duke u bazuar në informatat e marra ngy ky aplikacion. Dokumentacioni i dorëzuar në AFK nuk do të kthehet.