LAJME & AKTIVITETE

AFK gjithmone përkujdeset për motivimin dhe kujdesin ndaj punëtorëve të saj. Edhe këtë vit AFK zgjodhi punëtorët e saj ne disa kategori, ku ndau mirënjohje për ta.
Institucionet Mikrofinanciare të Kosovës shënuan 20 tetorin – Ditën Evropiane të Mikrofinancës. Me rastin e Ditës Evropiane të Mikrofinancës, Shoqata dhe Institucionet Mikrofinanciare të Kosovës kanë mbajtur ceremoninë e shpërblimeve për klientët që kanë bërë impaktin më të madh në ekonomitë e tyre familjare.
AFK ndihmon komunitetin e personave të prekur me sindomin Down që t`I inkuadrojmë më shumë në shoqërinë tonë. Ne nuk e kemi bërë vetëm punë humanitare por edhe vetëdijesuam shoqërinë tonë, për inkuadrimin e këtij komuniteti në shoqëri.
Udhëzues për huamarrje të mençur. Klikoni këtu dhe informohuni nga stafi ynë.
AFK punon vazhdimisht në zgjerimin e shërbimeve për t’ju përshtatur më mirë nevojave të klientëve! Kemi kënaqësinë t’ ju shërbejmë në edukimin huamarrës financiar, për t'ju sjellë qëndrueshmëri dhe siguri për biznesin dhe suksesin e juaj.
Mirënjohje për AFK nga KOSEP. Klikoni këtu

Donacionet

SHËNDETËSI
45%
MIRËQENIE SOCIALE
26%
EDUKIM
21%
KULTURË & SPORT
8%

Shërbime për Klient

Ju lutemi kompletoni saktë këtë aplikacion për punë, duke dhënë sa më shumë detale për aftësitë e juaja dhe eksperiencën e cila ndërlidhet me këtë aplikim për punë. Përzgjedhja preliminare do të bëhet duke u bazuar në informatat e marra ngy ky aplikacion. Dokumentacioni i dorëzuar në AFK nuk do të kthehet.