LAJME & AKTIVITETE

AFK punon vazhdimisht në zgjerimin e shërbimeve për t’ju përshtatur më mirë nevojave të klientëve! Kemi kënaqësinë t’ ju shërbejmë në edukimin huamarrës financiar, për t'ju sjellë qëndrueshmëri dhe siguri për biznesin dhe suksesin e juaj.

Donacionet

SHËNDETËSI
45%
MIRËQENIE SOCIALE
26%
EDUKIM
21%
KULTURË & SPORT
8%

Shërbime për Klient

Ju lutemi kompletoni saktë këtë aplikacion për punë, duke dhënë sa më shumë detale për aftësitë e juaja dhe eksperiencën e cila ndërlidhet me këtë aplikim për punë. Përzgjedhja preliminare do të bëhet duke u bazuar në informatat e marra ngy ky aplikacion. Dokumentacioni i dorëzuar në AFK nuk do të kthehet.