LAJME & AKTIVITETE

Institucionet Mikrofinanciare të Kosovës shënuan 20 tetorin – Ditën Evropiane të Mikrofinancës. Me rastin e Ditës Evropiane të Mikrofinancës, Shoqata dhe Institucionet Mikrofinanciare të Kosovës kanë mbajtur ceremoninë e shpërblimeve për klientët që kanë bërë impaktin më të madh në ekonomitë e tyre familjare.

Donacionet

SHËNDETËSI
45%
MIRËQENIE SOCIALE
26%
EDUKIM
21%
KULTURË & SPORT
8%

Shërbime për Klient

Ju lutemi kompletoni saktë këtë aplikacion për punë, duke dhënë sa më shumë detale për aftësitë e juaja dhe eksperiencën e cila ndërlidhet me këtë aplikim për punë. Përzgjedhja preliminare do të bëhet duke u bazuar në informatat e marra ngy ky aplikacion. Dokumentacioni i dorëzuar në AFK nuk do të kthehet.