• KURSE ENERGJI - PAGUAJ ME KËSTE
  • Bashkëpunim i GGF-it me AFK-n për përkrahje të financimit të gjelbërt në Kosovë.
  • GGF depërton në tregun e 14-të me 1 milion Euro kredi, investim i parë i këtij lloji në Kosovë.
  • Apliko apo bëjë pyetje rreth mundësisë tënde që të kurseshë energji.
Na ndiqni në: