Kredi për Biznes

Në dispozicion për ndërmarrësit privat që merren me shërbime të ndryshme, prodhim/përpunim dhe tregëti. Apliko online

Kredi për bujqësi

Në dispozicion për fermerët, dhe bizneset bujqësore (mbjellje, prodhim i qumshtit, majmërisë shtazore, etj...). Apliko online

Kredi për nevoja familjare

Kredi për nevoja familjare, për përmirsimin e kushteve të jetesës së klientëve të AFK-së. Apliko online

Kredi për renovim

Blerjen e materialit ndërtimor, pagesa për mjeshtri, blerja e sanitarisë për regullimin e banjove,etj. Apliko online

Kredi e gjelbërt

Kredi për kursim që financon investimet në uljen e shpenzimit të energjisë. Apliko online

Kredi për regjistrim të automjetit

AFK ju mundëson të regjistroni automjetin tuaj me këste deri ne 12 muaj, me 0% shërbime administrative. Apliko online

PRODUKTET

AFK ofron 6 produkte kreditore:

Klientët duhet të dëshmojnë që ata kanë kolateral që garanton kredinë, dhe duhet të kenë dy garantues si dhe dëshmitar nga familja për të nënshkruar marrëveshjen për kredi.
AFK-ja zbaton metodologji individuale të huazimit me një shumë të parashikuar të kredisë së parë mesatarisht 3,000€,
ndërsa klientët të cilët e kthejnë kredinë me kohë inkurajohen që të konkurrojnë për kredi shtesë që mund të jetë me vlerë më të lartë.